Category: Cek Mamad

Bingsal

Bingsal

Cek Mamad mulai bingsal nyingok motor yang ngiringi motornyo. Perasaannyo dari tadi motor itu ngiringinyo terus. Cek Mamad belok ...